درخواست نامه ی کتبی از خالقم

خدایا؟ اومدم‌باهات صحبت کنم...

شابد اینجا خرفامو بخونی...

خدایا من یه انسانم

دارای احساس و غرور و شخصیت

بسه خورد شدن و نادیده گرفتن شخصیتم

بسه. باشه؟

یه کاری‌کن برای این مشکل

خودت میدونی که

همیشه من باید کوتاه بیام...نببنم..نشنوم خیلی چیزا رو...فراموش کنم....سخت نگیرم...زود ببخشم....الزایمر داشته باشم...کینه ای نباشم....بگذرم...بگذرم....بدی ها رو یادم بره...‌و همش تظاهر کنم با خودم و بگم همه چی فقط خوبیه....‌

ولی بسه ...خب؟ بسه ...‌ابن وضعیتو سروسامون بده...‌

بیشتر شخصیتمو خودد نکن...غرورمو ....نزار دیگه کوچیک بشم....تحقیر بشم.....بسه دیگه....بیست سال بس نیست؟؟؟؟

بلا من بسه‌...دارم اعتراض خودمو اعلام میکنم

و ددخواست عوض شدن ابن شرایطو دلرم

شرایطو سروسامون بده

بهتر کنه

بدتر نه هااااا....

بهتررررررررررررر

خودت میدونی چی میگم....و چی توو ذهنمه.....

پس اگه قراره خوب نشه....فقط بدترم‌نشه

این خط بالام خیلی مهمه...خیلی....خواهش میکنم...تو رو به اهل بیت قسم...مواظبم باشمنبع این نوشته : منبع
خیلی

توضیح نده

هیچکس حال آدمو مث خود آدم نمیتونه درک کنه‌‌‌...پس توضیح زیاد دادن میتونه بیخود باشه...در همون حد که در جریان باشه شرح حال بدی کافیه...ولی اگه دیدی مدام داره سرزنش و سرکوفتت میزنه بهتره بیخیالش بشی...این آدم تا ته دنیا هم تو رو نمیفهمه و فقط و فقط باعث میشه با هر توضیح بیشتر از جانب تو و هر مخالفت بیشتر از جانب او؛ حالت بدتر و بدتر بشه....


منبع این نوشته : منبع
توضیح

کاش بودی

کاش الان خونه بودی ...زنگ‌میزدم بهت...میگفتم‌چکار میکنی؟؟؟ چیزی میخوای برات بخرم...تو‌هم‌با صدای خوابالودت میپرسیدی گجایی؟؟؟ و میگفتم‌میام‌تا نیم ساعت دیگه....و توی تصورم این بود که وقتی برسم‌زنگ‌بزنم‌تازه بیدار شدی و کاراتو کردی...ازم‌میپرسی چطور بود؟؟؟ بگم بد بود...تو هم به خاک‌توو سرت نثارم‌کنی...بعد با بستنی هایی که برات خریدم‌خوشحالت کنم....بعد.....

کاش بودی....میشنوی؟؟؟؟؟ 


منبع این نوشته : منبع
بودی

خدایا عاشقتم...شکر

وقتایی که همش خدا خدا میکنی و از ته دلت فریاد میزنی و یه خواسته ای از خدا داری و بعد همونی میشه که میخوای؛ خدا رو با تموم وجود حس میکنی....خیلی حس خوبیه‌...حس میکنی همین بغل گوشته و صداتو واااضح میشنوه ...خدایا شکرت

الحمدلله رب العالمین

به مورخ ۲۷خرداد ۹۷


منبع این نوشته : منبع
میکنی